ทีมแพทย์

ประสบการณ์สูง

ทีมแพทย์ ประสบการณ์สูง

ทีมแพทย์

ประสบการณ์สูง

ทีมแพทย์ ประสบการณ์สูง

เป็นคลินิคที่มีความเข้าใจในศาสตร์ด้านการดูดไขมันมามากกว่า 23 ปี มีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ พร้อมด้วยวิสัญญีแพทย์ผู้มีความชำนาญ จึงทำให้ทุกๆ การผ่าตัดของเป็นไปอย่างราบรื่น ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และ ได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ

Aesthetic physician and Chief executive officer

พญ. รัตตินันท์ ตรีรัตน์

Surgeon

นพ. สุทธิพงษ์ ตรีรัตน์

Chief bariatric surgeon

นพ. ปณต ยิ้มเจริญ

Plastic & Reconstructive surgeon

น.อ.นพ. สุรินท์นาท เจริญจิตต์

Vascular surgeon

น.ต.นพ. ณพงศ์ กิจพาณิชย์

Cosmetic Surgeon

นพ. วุฒิวัธ อนุพรรณสว่าง

Endocrinologist

นพ. วิทวัส แนววงศ์

Gynecologist

นพ. ชนินทร์ อัศวธเรศ

Anesthesiologist

พญ. สุชาดา ประพฤติธรรม

Gynecologist

พญ. ปุญญชา ตั้งเทอดชนะกิจ

Plastic and Reconstructive Surgeon

นพ. จตุพร ซื่อสัตย์

Aesthetic

พญ.นฤมล วิเชียร

Aesthetic Surgeon

นพ. ทวีชัย ทวีเจริญกุล

Cosmetic Dermatology

พญ. ศศิผกา สินธุเสน