ข้อมูลติดต่อ รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

เดินทางมาได้ทั้ง BTS , MRT และที่จอดรถสำหรับลูกค้าที่ขับรถมาเอง

แผนที่ รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์